Category: BEZPEČNOST PRÁCE

Homeworking pohledem BOZP

Právní úprava zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) nečiní rozdíly mezi zaměstnanci pracujícími na pracovištích zaměstnavatele a těmi,...