Lékařské prohlídky a řízení vozidel

Pokud zaměstnanec řídí při výkonu práce motorové vozidlo, musí pro něho zaměstnavatel zajistit odpovídající lékařskou prohlídku. O tom, kde a jak často lékařskou prohlídku zaměstnanci absolvují, rozhoduje několik faktorů:

  • věk zaměstnance
  • zařazení pracovních činností podle kategorizace prácí z hlediska rizik ohrožení zdraví
  • kategorie (skupina) řízeného motorového vozidla
  • skutečnost, zda má zaměstnanec řízení sjednáno jako druh práce v pracovní smlouvě
  • skutečnost, zda řízení vozidla je „obvyklou součástí výkonu práce“

Nejprve se podívejme na to, kam může být zaměstnanec na prohlídku vyslán.

Registrující praktický lékař

Ke svému vlastnímu registrujícímu praktikovi může být zaměstnanec, který při výkonu práce řídí motorové vozidlo, vyslán na lékařskou prohlídku za předpokladu, že:

  • vykonává práce zařazené z hlediska rizik ohrožení zdraví pouze do kategorie první (z. č. 258/2000 Sb.)
  • řízení vozidla není druhem sjednaným v pracovní smlouvě (§ 87 z. č. 361/2000 Sb.)
  • řízení vozidla není obvyklou součástí výkonu práce (příloha 2 vyhl. č. 79/2013 Sb.)
  • neřídí vozidlo nad 3,5 t nebo vozidlo s více než 8 místy k sezení mimo řidiče (skupina C, D) (§ 87 z. č. 361/2000 Sb.)

Největší problémy přitom může působit určení, kdy je řízení motorového vozidla „obvyklou součástí výkonu práce“. Zjednodušeně lze říci, že je to v případech, kdy zaměstnanec při výkonu práce řídí často a pravidelně (například obchodní zástupce, servisní technik apod.). Podrobné stanovisko MZ ČR najdete ZDE.

Smluvní poskytovatel pracovnělékařských služeb

Není-li splněna alespoň jedna z výše uvedených podmínek absolvování prohlídky u registrujícího praktika nebo pokud součástí práce zaměstnance je ještě jiná činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jiným právním předpisem než z. č. 373/2011 Sb., musí zaměstnanec na prohlídku k poskytovateli pracovnělékařských služeb, se kterým má zaměstnavatel uzavřenu písemnou smlouvu.

Perioda opakování lékařské prohlídky

Četnost opakování lékařských prohlídek v souvislosti s řízením motorového vozidla se určuje podle níže uvedené tabulky.

  Předpis Věk PERIODA
Všichni řidiči (platí i pro soukromé řízení) 361/2000 Sb. ve věku 60, 65, 68 a dále pak každé 2 roky
Řidiči, kteří při výkonu práce řídí motorová vozidla, ale řízení u nich NENÍ obvyklou součástí výkonu práce 79/2013 Sb. do 50 let 6 let
50 a více let 4 roky
Řidiči, u nichž řízení JE obvyklou součástí výkonu práce příloha  2 79/2013Sb. do 50 let 6 let
50 a více let 4 roky
Řidiči, u nichž je řízení druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě 361/2000 Sb. do 50 let 2 roky
50 a více let 1 rok
Řidiči, kteří řídí vozidla nad 3,5 t a vozidla s více než 8 místy k sezení mimo řidiče 361/2000 Sb. do 50 let 2 roky
50 a více let 1 rok

Stáhnout příspěvek v PDF

Print Friendly, PDF & Email