Lékařský posudek ze vstupní prohlídky – jak nečekat 10 dní

V jednom z předešlých příspěvků jsme informovali o nutnosti uplynutí 10-denní lhůty mezi vydáním posudku o zdravotní způsobilosti uchazeče o práci při vstupní prohlídce a uzavřením pracovní smlouvy. 10-denní „čekačku“ podpořilo i MZČR svým stanoviskem. Jelikož jde o nebetyčnou slušně řečeno nepraktičnost, hledali jsme pro Vás cesty, jak se zdravým rozumem a pokud možno čistým štítem danou zákonnou lapálii překlenout.

V podstatě celá odborná právní obec je toho názoru, že příslušné ustanovení by mělo projít novelizací. Zda vůbec a kdy, je však, jak už je u nás zvykem, ve hvězdách. Přinášíme Vám proto právní doporučení, které považujeme za nejlepší. Jeho podstata spočívá ve vzdání se práva na přezkum posudku jednostranným písemným úkonem oprávněné osoby adresovaným poskytovateli pracovnělékařských služeb nebo v příslušných případech posuzujícímu registrujícímu praktickému lékaři uchazeče.

Jelikož pracovní smlouvu uzavírají zaměstnanec a zaměstnavatel, musí být posudek účinný vůči oběma stranám. Protože právo na přezkum posudku mají zaměstnanec i zaměstnavatel a právní účinky posudku nastávají vůči každému zvlášť, je v případě vzdání se práva na přezkum posudku třeba, aby se svého práva vzdal nejen zaměstnanec, ale i zaměstnavatel.

Podrobné informace s právním výkladem najdete v PDF verzi článku.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...