PLS – dotazy a odpovědi MZČR III.

1)      Mohou zaměstnanci absolvovat pracovnělékařskou prohlídku u svého registrujícího praktického lékaře v případě, jsou-li jejich práce zařazeny podle zákona č. 258/2000 Sb. pouze do kategorie 1, ale jejich součástí je také riziko ohrožení zdraví podle přílohy 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb. (konkrétně „referentské“ řízení motorového vozidla, tj. nejsou řidiči podle § 87 zákona č. 361/20000 Sb., ale řízení motorového vozidla je obvyklou součástí výkonu jejich práce)?

2)      Je možné od účinnosti vyhlášky č. 79/2013 Sb. (3. 4. 2013) provádět periodické pracovnělékařské prohlídky ve lhůtách podle této vyhlášky, tj. pokud předchozí prohlídka byla provedena před účinností vyhlášky, následná bude provedena až ve lhůtě stanovené vyhláškou?

Stanovisko MZČR v PDF.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...