Požadavky na školení BOZP a PO

Přehled základních školení BOZP a PO s uvedením legislativních požadavků a doporučení.

ŠKOLENÍ O BOZP

Požadavky na školení o bezpečnosti a ochraně zdraví (BOZP) při práci stanovuje zákoník práce (262/2006 Sb.).
Školení je povinen zajistit pro své zaměstnance každý zaměstnavatel.
Způsob provádění školení, jeho obsah, četnost opakování, ověřování znalostí, vedení dokumentace a kvalifikaci školitele určuje zaměstnavatel.

Doporučení

Druhy školení pro vedoucí zaměstnance, pro zaměstnance
Školitel odborně způsobilá osoba v prevenci rizik
Opakování při nástupu a dále 1x za 2 roky
Dokumentace osnova školení, záznam o školení

ŠKOLENÍ O PO

Požadavky na školení o požární ochraně stanovuje v závislosti na tzv. požárním nebezpečí provozovaných činností buď zákoník práce nebo zákon o požární ochraně (133/1985 Sb.) spolu s vyhláškou o požární prevenci (246/2001 Sb.).
Školení je povinen zajistit pro své zaměstnance každý zaměstnavatel.
V případě činností bez zvýšeného požárního nebezpečí platí obdobné požadavky jako u školení o BOZP.

Doporučení při provozování činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím

Druhy školení pro vedoucí zaměstnance, pro zaměstnance
Školitel odborně způsobilá osoba v PO nebo technik PO
Opakování při nástupu a dále 1x za 3 roky vedoucí zaměstnanci, 1x za 2 roky zaměstnanci
Dokumentace tematický plán a časový rozvrh školení, záznam o školení

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ

Školení řidičů lze podle legislativních požadavků rozdělit na tři základní druhy:

Řidiči referenti – doporučení

Kdo řidiči, kteří řídí vlastní nebo služební vozidlo na pracovní cestě, avšak řízení vozidla u nich není druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě
Předpis zákoník práce (262/2006 Sb.)
Školitel OZO v prevenci rizik nebo autoškola
Opakování před zahájením činnosti a dále pak 1x za rok
Dokumentace osnova školení, záznam o školení

Řidiči z povolání – doporučení

Kdo řidiči, u nichž je řízení vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě
Předpis zákoník práce
Školitel OZO v prevenci rizik nebo autoškola
Opakování před zahájením činnosti a dále pak 1x za rok
Dokumentace osnova školení, záznam o školení

Profesní způsobilost – doporučení

Kdo řidiči z povolání, kteří řídí vozidla nad 3,5 t a s více než 8 místy k sezení mimo řidiče
Předpis zákon č. 247/2000 Sb.
Školitel autoškola
Opakování vstupní kurz (140 hodin) a dále pak 1x za rok (7 hodin)
Dokumentace průkaz profesní způsobilosti

ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI

Požadavky na školení první pomoci stanovuje zákoník práce (262/2006 Sb.).
Školení je povinen zajistit každý zaměstnavatel pro potřebný počet zaměstnanců stanovený ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

Doporučení

Školitel poskytovatel pracovnělékařských služeb
Opakování při nástupu a dále 1x za 2 roky
Dokumentace osnova školení, záznam o školení 

Stáhnout příspěvek v PDF

You may also like...

jordan 12 cherry jordan 12 cherry jordan 12 cherry jordan 12 flu game jordan 12 flu game jordan 12 flu game jordan 12 french jordan 12 french jordan 12 french jordan 12 gym jordan 12 gym jordan 12 gym jordan 12 ovo jordan 12 ovo jordan 12 ovo jordan 12 unc jordan 12 unc jordan 12 unc jordan 12 wings jordan 12 wings jordan 12 wings