Změny pravidel na silnicích od ledna 2016

V souvislosti s úpravou pravidel silničního provozu s platností od 1. ledna 2016 přinášíme stručný přehled změn od společnosti PREVENT.

Nová vyhláška č. 294/2015 Sb. provádějící pravidla na pozemních komunikacích s účinností od 1. ledna 2016 ruší a nahrazuje vyhlášku č. 30/2001 Sb. upravující dopravní značení. Zákonem č. 268/2015 Sb. je s účinností od 31. prosince 2015 novelizován také zákon o provozu na pozemních komunikacích.

Změny se týkají zejména nového značení na pozemních komunikacích, přičemž některé stávající značení se ruší nebo upravuje. Přínosem je i přehledné uvedení významu, provedení a užití značek a zařízení přímo u jejich zobrazení.

Informační materiál, který je součástí online školení řidičů si můžete prohlédnou po kliknutí na odkaz níže. Jednou z významných výhod využití e-learningu při školení řidičů je možnost jednoduše a okamžitě informovat zaměstnance o změnách či nové legislativě.

Školení řidičů – změny v pravidlech od 1. ledna 2016

ridici5

Print Friendly, PDF & Email