Změny pravidel na silnicích od ledna 2016

V souvislosti s úpravou pravidel silničního provozu s platností od 1. ledna 2016 přinášíme stručný přehled změn od společnosti PREVENT.

Nová vyhláška č. 294/2015 Sb. provádějící pravidla na pozemních komunikacích s účinností od 1. ledna 2016 ruší a nahrazuje vyhlášku č. 30/2001 Sb. upravující dopravní značení. Zákonem č. 268/2015 Sb. je s účinností od 31. prosince 2015 novelizován také zákon o provozu na pozemních komunikacích.

Změny se týkají zejména nového značení na pozemních komunikacích, přičemž některé stávající značení se ruší nebo upravuje. Přínosem je i přehledné uvedení významu, provedení a užití značek a zařízení přímo u jejich zobrazení.

Informační materiál, který je součástí online školení řidičů si můžete prohlédnou po kliknutí na odkaz níže. Jednou z významných výhod využití e-learningu při školení řidičů je možnost jednoduše a okamžitě informovat zaměstnance o změnách či nové legislativě.

Školení řidičů – změny v pravidlech od 1. ledna 2016

ridici5

jordan 12 cherry jordan 12 cherry jordan 12 cherry jordan 12 flu game jordan 12 flu game jordan 12 flu game jordan 12 french jordan 12 french jordan 12 french jordan 12 gym jordan 12 gym jordan 12 gym jordan 12 ovo jordan 12 ovo jordan 12 ovo jordan 12 unc jordan 12 unc jordan 12 unc jordan 12 wings jordan 12 wings jordan 12 wings