Vstupní lékařské prohlídky minimálně 10 dní před uzavřením pracovní smlouvy

Z § 44 odst. 4 písm. b) zákona  č. 373/2011 Sb. vyplývá, že právní účinky lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci ze vstupní lékařské prohlídky zaměstnance nastávají nejdříve dnem uplynutí lhůty pro podání návrhu na jeho přezkoumání. Podle § 46 odst. 1 může být návrh na přezkoumání lékařského posudku podán do 10 pracovních dní od jeho prokazatelného předání.

Z výše uvedeného vyplývá, že je v případě uzavření pracovní smlouvy nezbytné vyčkat na marné uplynutí 10 pracovních dnů.

Podrobně ve stanovisku MZČR.

 

You may also like...

1 Response

  1. Martin Váša napsal:

    Raději jsem se podíval do kalendáře, zda není 1. dubna. Připadá mi neuvěřitelné, že takovýto byrokratický konstrukt někdo myslí vážně. Dle mého názoru jde jen o další překážku k zaměstnávání v pracovním poměru. Napadlo vůbec jakéhokoli úředníka, že zaměstnanec i zaměstnavatel mohou mít zájem na rychlém navázání pracovněprávního vztahu? Dovedete si někdo představit třeba formulaci v inzerátu: „…nástup ihned po marném uplynutí lhůty 10 pracovních dnů pro přezkoumání pracovnělékařského posudku…“?
    Proč? Komu ku prospěchu? Snad jen v případě zaměstnávání zdravotně znevýhodněných, ale i tak – kdo toto vyžaduje a prosazuje?

jordan 12 cherry jordan 12 cherry jordan 12 cherry jordan 12 flu game jordan 12 flu game jordan 12 flu game jordan 12 french jordan 12 french jordan 12 french jordan 12 gym jordan 12 gym jordan 12 gym jordan 12 ovo jordan 12 ovo jordan 12 ovo jordan 12 unc jordan 12 unc jordan 12 unc jordan 12 wings jordan 12 wings jordan 12 wings