Vstupní lékařské prohlídky minimálně 10 dní před uzavřením pracovní smlouvy

Z § 44 odst. 4 písm. b) zákona  č. 373/2011 Sb. vyplývá, že právní účinky lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci ze vstupní lékařské prohlídky zaměstnance nastávají nejdříve dnem uplynutí lhůty pro podání návrhu na jeho přezkoumání. Podle § 46 odst. 1 může být návrh na přezkoumání lékařského posudku podán do 10 pracovních dní od jeho prokazatelného předání.

Z výše uvedeného vyplývá, že je v případě uzavření pracovní smlouvy nezbytné vyčkat na marné uplynutí 10 pracovních dnů.

Podrobně ve stanovisku MZČR.

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...

1 Response

  1. Martin Váša napsal:

    Raději jsem se podíval do kalendáře, zda není 1. dubna. Připadá mi neuvěřitelné, že takovýto byrokratický konstrukt někdo myslí vážně. Dle mého názoru jde jen o další překážku k zaměstnávání v pracovním poměru. Napadlo vůbec jakéhokoli úředníka, že zaměstnanec i zaměstnavatel mohou mít zájem na rychlém navázání pracovněprávního vztahu? Dovedete si někdo představit třeba formulaci v inzerátu: „…nástup ihned po marném uplynutí lhůty 10 pracovních dnů pro přezkoumání pracovnělékařského posudku…“?
    Proč? Komu ku prospěchu? Snad jen v případě zaměstnávání zdravotně znevýhodněných, ale i tak – kdo toto vyžaduje a prosazuje?